Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  


I.                   Organizator konkursu:

 
1.      Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Technika sp. z o.o., z siedziba w Gliwicach przy ul. Poezji 16
2.      Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.      Przedmiotem konkursu jest realizacja przez placówkę oświatową wyznaczonych zadań.
4.      Konkurs organizowany jest w okresie 14.02.2011 r. – 31.12.2011 r.
5.      Osoba odpowiedzialna ze strony Organizatora: koordynator projektu Joanna Dorawa.
 
II.                Cel konkursu:
 
Motywowanie uczestników projektu do aktywnej działalności ekologicznej z zakresu właściwego postępowania z ZSEiE.
Wytypowanie najlepszych uczestników.
Promowanie dobrych praktyk.
 
III.             Organizacja konkursu:
 
1.      Zasady udziału:
 
Do konkursu wezmą udział placówki oświatowe, które:
-        zarejestrują sie na platformie,
-        nauczyciel reprezentujący odbędzie szkolenie learningowe – otrzyma certyfikat EkoProfesora EkoAkademii oraz
-        wytypuje reprezentatywna grupę 15 uczniów i 15 osób z grupy +50 – uczestnicy Ekoakademii
 
2.      Zasady punktowania:
 
Udział placówki oświatowej w konkursie polega na przeprowadzeniu przez EkoProfesorów zajęć/warsztatów z dziećmi, na których zostaną omówione EkoZadania do wykonania przez członków EkoAkademii, uzasadnienie ich celowości, możliwości wykonania itd. EkoZadania będą przedstawione w EkoDzienniczku. Pierwszym zadaniem dla członków EkoAkademii będzie przeprowadzenie inwentaryzacji ZSEiE zalegającego w piwnicach/strychach/domostwach grupy +50. Wyniki inwentaryzacji zostaną zamieszczone przez członków EkoAkademii na stronie projektu. Wykonanie poszczególnych zadań członkowie EkoAkademii dokumentują w formie zdjęć, filmów, referencji umieszczonych na stronie projektu. Po akceptacji/weryfikacji przez osoby zajmujące się obsługa merytoryczną projektu, będą przyznawane punkty za każde wykonane zadanie (zgodnie z regulaminem) oraz automatycznie będzie się tworzył ranking placówek. Zadaniem końcowym będzie zgromadzenie na terenie szkoły w podanym okresie zinwentaryzowanego ZSEiE w celu uświadomienia skali problemu.
Oceniane będzie zaangażowanie danej placówki: np. obszar na jakim przeprowadzono akcję, zaangażowane instytucje publiczne, forma przeprowadzonej akcji. Każda taka akcja musi być odpowiednio udokumentowana, tzn. na platformie muszą być umieszczone zdjęcia, dokładny opis akcji, referencje (jeżeli takie uda się zdobyć), opinie uczestników. Im szkoła wykaże się większą pomysłowością i akcja będzie innowacyjna tym większą ma możliwość zajęcia nagrodzonych miejsc.
 
3.       Zasady oceniania:
 
 
Placówka biorąca udział w projekcie może otrzymać punkty w następujący sposób:
a.       Punkty są przyznawane przez komisję konkursową
Szczegółowy podział możliwych do uzyskania dodatkowych punktów przyznawanych przez komisję:
-                    zwiększenie zasięgu przeprowadzonego EkoZadania: 0 - 20 pkt.
-                     kreatywność (rozbudowanie EkoZadania): 0 - 20 pkt.
-                     zaangażowanie instytucji /przedsiębiorstw: 10 pkt/1szt.
-                     dodane zdjęcia dokumentujących wykonanie EkoZadania: 2 pkt/1szt. (maksymalnie 35 szt.)
-                     załączone referencje na temat przeprowadzonego EkoZadania: 5 pkt/1 szt.
-                     załączone opinie uczestników o projekcie: 2 pkt/1szt.
 
Na stronie WWW projektu będzie się generował automatyczny ranking placówek. Będą w nim sumowane punkty otrzymane przez daną placówkę. Po wyłonieniu 10 placówek z największa ilością uzyskanych punktów odbędzie się głosowanie internautów.
 
.
b.      Punkty uzyskane z głosowania internautów:
 ilość punktów = 20 x (ilość głosów oddanych na daną placówkę/całkowitą liczbę oddanych głosów).W celu wyeliminowania fałszywych głosów zostanie zastosowane ograniczenie w postaci możliwości oddania 1 głosu przez 1 użytkownika na 1 dobę. Oddany głos będzie weryfikowany przez konto e-mail i IP.
 
c.       Skład komisji konkursowej:
a.       Przewodniczący komisji: Joanna Dorawa
b.      Sekretarz komisji: Anna Woźniak
c.      Członek komisji: Łukasz Sionek
d.      Członek komisji: dr inż. Iwona Kuczyńska
e.      Członek komisji:  dr Witold Lenart,
 
IV.              Przyznanie nagród.
 
Za udział w konkursie i zdobycie jednego z nagradzanych miejsc przewidziano następujące rodzaje nagród:
 
1 miejsce: sprzęt poligraficzny/elektroniczny dla szkoły o wartości około 2.000,00 zł netto.
2 miejsce: poligraficzny/elektroniczny dla szkoły o wartości około 1.500,00 zł netto.
3 miejsce: poligraficzny/elektroniczny dla szkoły o wartości około 1.500,00 zł netto.
4 miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce dydaktyczne dla szkoły o wartości około 800,00 zł netto.
5 miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce dydaktyczne dla szkoły o wartości około 800,00 zł netto.
6 miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce dydaktyczne dla szkoły o wartości około 800,00 zł netto.
7 miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce dydaktyczne dla szkoły o wartości około 800,00 zł netto.
8 miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce dydaktyczne dla szkoły o wartości około 800,00 zł netto.
9 miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce dydaktyczne dla szkoły o wartości około 800,00 zł netto.
10 miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce dydaktyczne dla szkoły o wartości około 800,00 zł netto.
 
dodatkowo:
-        gadżety/materiały piśmiennicze dla 750 najbardziej aktywnych uczniów biorących udział w projekcie,
-        nagrody książkowe/materiały piśmiennicze dla 50 nauczycieli (EkoProfesorów),
-        gadżety ekologiczne dla 500 najbardziej aktywnych osób z grupy +50 biorących udział w projekcie.
 
Nagrody zostaną wysłane kurierem w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia wyników
 
Newsletter
PTH Technika sp. z o.o.