Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  

Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym projekcie edukacyjnym. Celem projektu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w grupie +50. Będzie on realizowany przy pomocy nauczycieli oraz dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Nauczyciele – EkoProfesorzy wyłonią grupę 15 uczniów oraz 15 osobową grupę +50. Listę Ekozadań przedstawiamy na dole strony. Kolejność wykonywania zadań nie ma wpływu na wynik, może byc przypadkowa. Zasady, punktację oraz założenia dokumentacji EkoZadań przedstawia regulamin konkursu.
Etapy projektu: Etap 1 - przeprowadzanie Ekozadań i publikacja na stronie www. Od 3 stycznia 2011 do 9 grudnia 2011 roku do godz. 12.00. Prosimy o zamieszczanie wersji ostatecznych, w sprawie edycji już dodanego opisu, prosimy o kontakt telefoniczny 032 338 38 30. Kolejność wykonywania Ekozadań może być przypadkowa. Etap 2 - głosowanie internautów. Rozpoczęcie 12 grudnia 2011, godz. 9.00, zakończenie 16 grudnia godz. 12.00.. Etap 3 - wyłonienie laureatów nastąpi 29 grudnia 2011 roku. Etap 4 - ustalenie nagród indywidualnie z laureatami (do dnia 11 stycznia 2012 roku) oraz ich wysłanie (do dnia 19 stycznia 2012 roku).

Ilość miejsc w ograniczona! W projekcie może brać udział do 50 placówek oświatowych.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Właśnie zakończył się blisko czteroletni proces nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Opublikowano: 31-07-2012

Szanowni Państwo,

Właśnie zakończył się blisko czteroletni proces nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Nowa dyrektywa otrzymała numer 2012/19/UE i została opublikowana 24 lipca 2012.  Nowelizacja cytowanej powyżej Dyrektywy jest ściśle związana z koniecznością nowelizacji obowiązującej w prawie polskim ustawy o ZSEiE, celem pełnej transpozycji dyrektywy do prawa polskiego..
Nowa Dyrektywa wprowadza wiele nowych regulacji do obecnego sytemu gospodarowania elektrośmieciami. Jedną z nich jest wprowadzenie dużo wyższych poziomów zbiórki, oraz wprowadzenie nowego podziału na grupy sprzętowe.

Sytuacja ta tworzy niepowtarzalną okazję do uregulowania polskiego rynku ZSEiE, dlatego też Stowarzyszenie GPP EKOLOGIA, intensywnie współuczestniczy w konsultacjach projektu nowelizacji Ustawy, jakie obecnie rozpoczęły się w Ministerstwie Środowiska.

Nieodzowność „uzdrowienia” sektora elektro-odpadów oraz stworzenia takich normalizacji prawnych, które przyczynią się do skutecznej konfrontacji z tzw. ”szarą strefą” jest dla SGPPE sprawą fundamentalną.
Stowarzyszenie GPP Ekologia zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, pod nr KRS: 0000354454, powstało w maju 2009 r. zrzeszając i konsolidując Grupę Polskich Przedsiębiorców (GPP), funkcjonujących w branży odpadowej, kooperujących ze sobą na rzecz poprawy i modernizacji systemu gospodarki odpadami w szczególności systemu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Stowarzyszenie zrzesza kilkanaście cieszących się szacunkiem na Polskim rynku podmiotów, segmentu MŚP ze wszystkich sektorów systemu ZSEiE: zbierających, zakłady przetwarzania, prowadzących procesy odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów ZSEiE.
     
Współdziałanie na rzecz tworzenia i rozwoju ogólnopolskiego, zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, tworzenie powiązań kooperacyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz racjonalizacja gospodarki odpadami to nadrzędne cele Stowarzyszenia.  Priorytetem Stowarzyszenia jest stworzenie stabilnego oraz transparentnego rynku elektro-odpadów w Polsce oraz trudne zadanie zintegrowania środowiska i wypracowywania konsensusowych rozwiązań organizacyjno-prawnych a także prezentacji opinii w zakresie systemu gospodarki odpadami.
 

Pismo do Ministra Woźniaka lipiec 2012_stanowisko GPP Ekologia w sprawie nowelizacji ustawy o zseiepop.pdf

Pismo do Podkomisji Sejmowej lipiec 2012_stanowisko GPP Ekologia w sprawie nowelizacji ustawy o odpadach.pdf

więcej...    

Nagrodzeni w projekcie EkoAkademia 1. i 3. wieku

Opublikowano: 20-02-2012

Drodzy uczestnicy, dziękujemy za udział w projekcie EkoAkademia 1 i 3 wieku. Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców projektu:

  1. Gimnazjum nr 10 im. I.J. Paderewskiego
  2. Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej
  3. Szkoła Podstawowa w Starym Przylepie
  4. Przedszkole Miejskie Nr 109
  5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach - Szkoła Filialna w Koszewie
  6. Szkoła Podstawowa im. J. Lompy
  7. ZS w Jangrocie
  8. Przedszkole nr14
  9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach - Szkoła Filialna im. Ks.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie
  10. Zespół Szkół w Osielcu

Gratulujemy.

więcej...    

Wyłoniono zwycięzcę przetargu na budowę spalarni w Bydgoszczy

Opublikowano: 30-12-2011

Przetarg na budowę bydgoskiej spalarni odpadów wygrało konsorcjum włoskich firm S.p.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia. Włosi, których oferta wynosi ponad 528 mln 288 tys. zł brutto, zobowiązali się do zaprojektowania i wybudowania zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne, stacji przeładunkowej w Toruniu oraz uzyskania stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych. Zgodnie z założeniami, uruchomienie instalacji przewidziano na koniec 2014 roku. Spalarnia utylizować będzie odpady komunalne zarówno z Bydgoszczy i Torunia oraz z 16 okolicznych gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego.

więcej...    

EkoZadania
Zadanie 1.
Zorganizowanie pokazu rozbioru ZSEiE, „second life”.
Zadanie 2.
Zorganizowanie EkoLekcji przez uczniów dla osób +50 o tematyce poświęconej racjonalnym zakupom, „wątpliwy” sprzęt.
Zadanie 3.
Zinwentaryzuj szkołę/piwnicę/strych/domostwo – szkoła/piwnica/strych/domostwo wczoraj (+50) a dzisiaj (ucznia) – sprzęt elektroniczny i elektryczny w szkole/piwnicy/strychu/domostwie.
Zadanie 4.
Znajdź miejsca nielegalnego porzucenia sprzętu ZSEiE w Twoim mieście i przekaż je gminie, stwórz mapę dzikich wysypisk odpadów.
Zadanie 5.
Zorganizowanie wystawy „starego” sprzętu w szkole, opisanie historii zmieniania się sprzętów.
Zadanie 6.
Zużyty sprzęt – utworzenie rzeźby artystycznej, pomnika z odpadów.
Zadanie 7.
Opracowanie Eko-Broszury przez członków Eko-Akademii dla pozostałych uczniów.

Zadanie Specjalne:
Zorganizowanie happeningu połączonego ze zbiórką ZSEiE. Do realizacji tego zadania konieczna jest praca zbiorowa wszystkich uczestniczących w projekcie, a także szkoły, tj. dyrekcji i nauczycieli. Zadanie specjalne – bo nie musi być zrealizowane, a jeśli, to zakres jego i rozmiary muszą być zaakceptowane przez szkołę.
Newsletter
PTH Technika sp. z o.o.